Over ons

De SGP-jongeren Flakkee, opgericht in 1995, organiseert elk jaar een aantal politieke jongerenavonden. Op deze avonden laten we diverse sprekers komen om samen met ons over een bepaald onderwerp na te denken. Wij zijn een vereniging die, zoals in de statuten vermeldt, de bestudering en overdenking van de beginselen van Christelijke politiek als primair doel heeft. In dat kader speelt het vijfmanschap Plato, Augustinus, Calvijn, Groen van Prinsterer en Aalders een grote rol. Vanuit deze beginselen proberen we te komen tot een visie op de actualiteit.

Bij het twintigjarig bestaan van de vereniging werd een interview gepubliceerd met toenmalig voorzitter Marco in’t Veld en oud-voorzitter Marco van der Bok.

Bestuur SGP-jongeren Flakkee

Mathieu van Spronsen
Voorzitter
Propaganda

Auke Kieviet
Secretaris
Vicevoorzitter

Tom van der Velde
Penningmeester 

Corné Verburg
Publiciteitscommissie

Adviseurs

Dhr. G. Slootweg en voormalig voorzitter Marco van der Bok zijn beiden adviseur van de vereniging.