Verslagen

Hieronder links naar verslagen van eerdere avonden.

Seizoen 2019-2020

» Naastenliefde en eigenbelang
– dr. J.W. Hengstmengel – 8 november 2019

Seizoen 2018-2019

» God, Nederland en Oranje: Blijvend actueel?
– dhr. G. Slootweg – 25 januari 2019

» Samen staan we sterk
– drs. B. Belder – 19 oktober 2018

Seizoen 2017-2018

» Het belang van jongeren in de politiek
– H. Herweijer, M. van Nieuw Amerongen, S. van der Tang – 17 maart 2018

» Luthers thesen over de mens
– dr. H. Klink – 17 november 2017

Seizoen 2016-2017

» Populisme in de politiek
– drs. J.A. Schippers – 24 maart 2017

» De positie van man en vader in de politiek
– dr. B.J. Spruyt – 25 november 2016

» Tussen Reformatie en Revolutie: De strijd om een christelijke natie
– dhr. G. Slootweg – 28 oktober 2016

Seizoen 2015-2016

» De ethiek van het compromis
– dr. P. Overheem – 18 maart 2016

» Van reveille tot révolte: over het recht van opstand
– dhr. G. Slootweg – 15 januari 2016

» De witte vlag: Jacob Hoekman over IS
– Jacob Hoekman – 6 november 2015

Seizoen 2014-2015

Jubileumavond 20-jarig bestaan: » ‘Burger van twee werelden. Hoe de schepping zich verhoudt tot de geschiedenis.’
– dhr. M.C. van der Bok, dr. H. Klink, Dhr. G. Slootweg, Dhr. C.M in’t Veld – 16 januari 2015
De volledige tekst van de lezing van In’t Veld is hier te vinden: Door Aalders tot Augustinus.
Naar aanleiding van het jubileum publiceerde het Eilanden-Nieuws een interview met Marco van der Bok en Marco in’t Veldt. 

Seizoen 2013-2014

» Luther en de politiek
– Dhr. G. Slootweg – 28 maart 2014

» Debat Klink en Kinneging: De olijfboom en de takken
– dr. H. Klink & prof. dr. A.A.M. Kinneging – 15 november 2013.
Zie ook het verslag in het Nederlands Dagblad: Een filosofisch debat bij hele noten
Ds. W. Visscher schreef een column naar aanleiding van dit debat.

» Verbetering van het Nederlandse staatsbestel
– Marius de Kok, Rick Moeliker & Marco in’t Veld – 18 oktober 2013

Seizoen 2012-2013

» Een netwerksamenleving
– Dhr. G. Slootweg – 19 april 2013

» Schaduwzijden van de democratie
– Dr. Bart Jan Spruyt – 30 november 2012

» Leven in een plat land
– Dhr. G. Slootweg – 9 november 2012

Seizoen 2011-2012

» Hoofd, hart en handen – Onderwijsidealen vanuit christelijk perspectief
– Drs. B. Ordelman – 5 april 2012

» De geschiedenis als reisspiegel voor de politiek
– Dr. E. Mackay – 3 februari 2012
De volledige tekst van de hand van dr. Mackay staat ook op onze website en is hier te vinden: » Volledige tekst lezing dr. Ewald Mackay

» De SGP: voor ons of voor het volk?
– Dhr. G. Slootweg – 25 november 2011

Seizoen 2010-2011

» In plaats van een lezing werd er dit seizoen als derde activiteit een excursie naar Amsterdam georganiseerd. Dit op 11 juni 2011.

» Wie het Joodse volk aanraakt, raakt zijn eigen oogappel aan
– Ds. J. Koppelaar – 4 februari 2011

Seizoen 2009-2010

» Beginselen bij Groen van Prinsterer
– Lezing van onze voorzitter Marco van der Bok, op een debatavond met de eilandelijke SGP-lijsttrekkers en Tweede Kamerlid Mr. C.G. van der Staaij – 1 maart 2010

» Debatavond met Bart Jan Spruyt en Gert Slootweg
– Dhr. G. Slootweg en Dr. B.J. Spruyt – 12 februari 2010

» Christelijk geloof is waarborg voor gezond conservatisme
– Mr. C.G. van der Staaij, dr. H. Klink en Dirk-Jan Nijsink – 22 januari 2010

» Ds. Doornenbal, het christelijk conservatisme en de SGP
– Dhr. G. Slootweg – 18 december 2009
Van de bovenstaande lezing is ook een door dhr. G. Slootweg uitgewerkte versie. Deze is hier te vinden: Een andere Spruyt aan de conservatieve boom – Ds. J.T. Doornenbal, het christelijk conservatisme en de SGP 

Seizoen 2008-2009

» Dr. Bart Jan Spruyt spreekt over Gedoe om Geert”
– Dr. B.J. Spruyt – 24 april 2009

» Postmodernisme gaat SGP niet voorbij
– Dhr. G. Slootweg – 16 januari 2009

» Prof. Hofman: Voor Calvijn was recht en gerechtigheid heel belangrijk
– Prof. dr. T.M. Hofman – 17 oktober 2008

Seizoen 2007-2008

» In Oost-Europa is veel veranderd, maar weinig verbeterd
– Dhr. D. Vroegindeweij – 2 april 2008

» Vuile handen?! Politiek en compromis
– Dhr. D. Van Dijk vs. dhr. C. Verkade – 7 maart 2008

Seizoen 2004-2005

» Jongeren en de tijdgeest
– Ds. G.J. van Aalst en dhr. G. Slootweg – 18 februari 2005